Dronning Sophies Hus

Halsted Kloster, Ullerslevej 42, 4900 Nakskov

For første gang i 150 år slår Halsted Kloster dørerne op til den gamle hovedbygning kaldet Dronning Sophies Hus 

Huset blev bygget af Dronning Sophie og stod færdigt i 1591. Dronning Sophie var født i Mecklenburg og blev i 1571 gift med Frederik 2.

Efter at have sovet tornerosesøvn i 150 år påbegyndtes en restaurering af Dronning Sophies Hus for 3 år siden. Restaureringsarbejdet er nu så fremskredet, at huset kan åbnes for publikum.

De smukke restaurerede rum kan iagttages samtidig med, at det igangværende restaureringsarbejde i de endnu ikke færdige rum kan følges. Udsmykningen daterer sig til perioden fra slutningen af 1700 tallet til begyndelsen af 1800 tallet.

Historien om Dronning Sophies Hus

Halsted Kloster's historie går tilbage til 600-tallet. Før klostertiden var Halsted Kloster krongods, også kaldet kongelev, og nævnes i Valdemar Sejrs jordebog fra 1231. Kirken var allerede bygget på det tidspunkt.

I 1284 mageskifter Erik Klipping med sin kusine Jutta, som var datter af Erik Plovpenning, således at Jutta får hele krongodset i Halsted. Hun dør samme år og overdrager forinden jorden til abbeden i Ringsted.

Herefter forbliver Halsted Kloster i kirkens eje (Benediktinerkloster) til reformation 1536, hvorefter Halsted Kloster atter overgår til kronen.

Fra 1536 - 1721 var Halsted Kloster diverse enkedronninger og kronprinsers pension og krongodset blev bestyret af diverse landsmænd.

Halsted Kloster var i disse år udsat for adskillige overfald og plyndringer fra lübeckernes og svenskernes side.

I 1591 opførtes den gamle hovedbygning med trappe og fangetårn, som senere blev nedrevet.

I 1718 påbegyndte Kong Frederik d. V. forhandlinger med baron Jens Juel - Vind (hvis onkel var Søhelten Niels Juel), om at mageskifte Juellinge på Stevns med Halsted Kloster.

I 1721 var forhandlingerne faldet på plads og Halsted Kloster fik navnet Juellinge, hvilket det blev ved at hedde indtil lensafløsningen i 1919, hvor Halsted Kloster overgik til fri ejendom og fik sit oprindelige navn tilbage.

Som det fremgår af ovennævnte, har Halsted Kloster kun været ejet af kirken, kronen og familien Krag-Juel-Vind-Frijs

04.03.2022